Reklamacje

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).


PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU:

* Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez firmę Verixe Poland zgłoszenia Konsumenta o stwierdzeniu wady, niezgodności towaru z umową oraz otrzymaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru.

* Formularz reklamacyjny należy wypełnić prawidłowo, i wysłać on-line lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@ledstudio.pl

* W przypadku, gdy Konsument po odbiorze przesyłki kurierskiej stwierdzi wadę zamawianego produktu (np. wgniecenie, pęknięcie, rozbicie) jest proszony o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody firmy kurierskiej będzie bowiem podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacji wynikającej z uszkodzenia produktu w trakcie dostarczania przesyłki.

* W przypadku, gdy Konsument przy odbiorze przesyłki dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej stwierdzi wadę proszony będzie o wykonanie zdjęcia poglądowego wskazującego wadę towaru. Zdjęcie wykonane przez Konsumenta wraz ze spisanym formularzem reklamacyjnym będzie podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacji wynikającej z uszkodzenia produktu w trakcie dostarczania przesyłki.

* Po otrzymaniu przez nas formularza reklamacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami reklamowany produkt należy odesłać na adres sprzedawcy tj.

Verixe Poland,

ul. Rogowska 5,

54-440 Wrocław

tel: 514 600 123

* Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy Verixe Poland.

* Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez producenta reklamowanego produktu, firma Verixe Poland odeśle naprawiony lub wymieniony towar na swój własny koszt na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

* W sytuacji gdy wymiana produktu na nowy nie będzie możliwa firma Verixe Poland zaproponuje Państwu wymianę na inny produkt z oferty lub zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez kupującego.

* W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.


INFORMACJE DODATKOWE:

* Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

* Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu do serwisu sprzedającego.

* Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak by nie uszkodził się podczas transportu. Owinięty papierem, folią i włożony do kartonu tak by nie mógł się przemieszczać wewnątrz opakowania.

* Do paczki prosimy włożyć reklamowany produkt oraz ksero dowodu zakupu (jeśli nie posiadają Państwo dowodu zakupu prosimy o wcześniejszy kontakt w celu przesłania Państwu duplikatu dowodu zakupu).


Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych związanych z procesem reklamcji jest firma Verixe Poland Emil Biliński

Telefon

71 727 79 60

514 600 123

Addres

Verixe Poland

ul. Rogowska 5

54-440 Wrocław

Godziny pracy

Pon– Pt : od 8:00 do 18:00

Sobota : od 9:00 do 14:00

Niedziela : nieczynne

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Twoje wiadomość ze zgłoszeniem reklamacyjnym została wysłana.
Przepraszamy, Twoja wiadomość ze zgłoszeniem reklamacyjnym nie została poprawnie wysłana. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 514 600 123 lub drogą elektroniczną pod adresem reklamacje@ledstudio.pl